Werkstuk maken

Een werkstuk maken is een vak apart

Om te leren hoe je een goed werkstuk kunt maken volgt hieronder een stappenplan wat je in stappen gaat begeleiden om het werkstuk te maken.

Stap 1; het kiezen van een onderwerp voor je werkstuk

Het starten van een werkstuk maken doe je door een onderwerp te kiezen dat je interesseert. Hiervoor kun je kijken op het internet, in het documentatiecentrum of in de bibliotheek. Pas er voor op dat je niet een te breed onderwerp kiest. Hierdoor wordt het maken van een werkstuk een grote opgave. Het is vaak beter om je toe te spitsen op één aspect. Zelfs dan is het vaak nog zo dat je het onderwerp nog in een groot aantal deelonderwerpen kunt verdelen.

Stap 2; informatie verzamelen

Een werkstuk maken bestaat uit het eerst vinden van informatie over je onderwerp.Zoek die informatie op het internet en druk het af. Knippen en plakken mag ook, maar zorg ervoor dat je de tekst aanpast in eigen woorden. Letterlijk overgenomen woorden van het internet kunnen niet waar zijn en het is strafbaar omdat het is geschreven door iemand anders. Het is dus erg belangrijk om de tekst in je eigen woorden te herschrijven. Ook kun je boeken in de bibliotheek halen die niet te moeilijk zijn. Of je kunt in het documentatie centrum van school speuren naar boeken of naar naar een museum, dierentuin, bedrijf, reisbureau schrijven om informatie aan te vragen enz.

Stap 3 van het werkstuk maken is; plaatjes en illustraties verzamelen

Begin op tijd met het verzamelen van illustraties. Deze verlevendigen je werkstuk en maken je werkstuk een stuk duidelijker om te lezen. De plaatjes moeten wel passen bij de tekst van je werkstuk. Je kunt plaatjes vinden op het internet, in tijdschriften en reisgidsen.

Voordat je gaat schrijven

Lees de gevonden informatie goed door en maak een lijstje met deelonderwerpen die je wilt maken en zet ze in de goede volgorde. Bedenk wat de inhoud van die deelonderwerpen moet worden. Een andere naam voor deelonderwerp is paragraaf. Je moet nu gaan kiezen in welke volgorde je de paragrafen gaat zetten en wat daar een goede titel (tussenkop) voor is. Bij een werkstuk maken hoort ook het schrijven van een inleiding. Daarin vertel je kort de volgende punten: Waarom je voor het onderwerp hebt gekozen. Over welke deelonderwerpen je iets gaat vertellen. Wat je er zelf van denkt te leren. Als je het werkstuk klaar hebt, hoort er ook een slot bij. Hierin mag geen nieuwe informatie staan. Een slot sluit altijd aan bij de inleiding. Ook kun je vertellen hoe het werkstuk maken is gegaan en of je er iets van geleerd hebt. Verzin een goede titel. De titel moet bij het hele werkstuk passen! Je bent toe aan de volgende stap bij het werkstuk maken; het schrijven van je werkstuk.

Werkstuk maken

Schrijf iedere paragraaf eerst in het klad op

Typen kan natuurlijk ook. Na het schrijven controleer je de spelling, leestekens, hoofdletters en of de zinnen goed lopen. Een nieuwe paragraaf begint op een nieuwe bladzijde. Gebruik je eigen woorden en schrijf de informatie niet letterlijk over. Zorg ervoor dat de plaatjes bij de tekst passen.

Tot slot

Controleer of je werkstuk uit deze onderdelen bestaat: Titelblad: daarop moeten staan de titel (onderwerp) en onderaan je naam, de klas en de datum. Eventueel kan je het blad verfraaien met een mooi plaatje of afbeelding.

Inhoudsopgave

Inleiding

De hoofdstukken

Het slot

De bronnenlijst

Deze geeft een overzicht van de gebruikte informatiebronnen. Orden je informatiebronnen in deze lijst alfabetisch op de achternaam van de schrijvers. Of pagina?s van het internet. ( geen zoekpagina?s opschrijven!). Als deze onderdelen allemaal in je werkstuk staan, kun je het nog door iemand laten doorlezen en nakijken om even de puntjes op de I te zetten en kun je het vervolgens inleveren bij je leerkracht. Heel veel succes!