Het betrekken van de ouders

Ouders worden op de basisschool betrokken bij alles wat hun kind doet

Als een kind een werkstuk moet maken in groep 8 dan kunnen de ouders ook over hun schouder mee kijken. Zo krijgt een kind niet alleen op school begeleiding, maar ook thuis. Ook leren de ouders hier ook wat van, zodat ze hun kind tijdens het maken van een werkstuk op het voortgezet onderwijs kunnen helpen als dat nodig is.