Meer begeleiding

Als kinderen al een werkstuk moeten maken in groep 8 dan heeft dit als voordeel dat ze nog genoeg begeleiding krijgen. Ze moeten echt wel iets zelf doen, maar de leraar houdt goed in de gaten waar de leerlingen mee bezig zijn. Op de basisschool hoeven kinderen nog niet alles meteen zelf te kunnen. Als ze op de basisschool alvast beginnen met het leren maken van een werkstuk, dan zijn ze hierop al aardig voorbereid.